Нашиот креативен микс од можности за учење им овозможува на студентите да ги постигнат нивните академски, професионални и лични цели. Студентите можат да следат предавања во текот на целата година користејќи последни технологии. УАКС ги приспособува програмите и динамиката на изведување на наставата според потребите на секој студент.

УАКС нуди и структуиран распоред на испити за вонредни студенти. Во таа насока, ние ги водиме студентите низ целата програма. УАКС нуди:

  • Флексибилни месечни распореди за испити
  • Директна и навремена комуникација со професорите
  • Предавања адаптирани за вонредни студенти ( за време на викенд и/или во попладневните часови)
  • Поддршка од Деловниот Совет на УАКС за обезбедување пракса во најдобрите компании и институции во Македонија
  • Ефективна и ефикасна административна поддршка
  • Едноставен трансфер на кредити од акредитирани институции во Македонија и странство
  • Електронска библиотека
  • Служба за студентски прашања

Универзитет Американ Колеџ Скопје
Трета Македонска бригада бр. 60
Скопје, 1000 Македонија
Е-пошта: popovska@uacs.edu.mk