Зошто да го изберете Американ Колеџ

 • УАКС го третира секој студент како член на семејството
 • 78% од студентите на УАКС се вработени по завршувањето на студиите
 • УАКС е единствениот меѓународно акредитиран универзитет во Република Македонија – акредитација од Советот за акредитација на бизнис-школи и програми (ACBSP) од САД
 • Програмата за магистерски студии по бизнис администрација на УАКС е рангирана меѓу првите 5 МБА програми во Источна Европа
 • УАКС соработува со седум од највисоко рангираните универзитети во светот, согласно рангирањето од Универзитетот Џиао Тонг
 1. Технички Универзитет во Виена, Виена, Австрија
 2. Дофин Универзитет, Париз, Франција
 3. Универзитет во Мастрихт, Мастрихт, Холандија
 4. Универзитет во Белград, Белград, Србија
 5. Гази Универзитетот во Анкара, Анкара, Турција
 6. Универзитетот во Вормс, Вормс, Германија
 7. Универзитетот Еотвош Лоранд, Будимпешта, Унгарија
 • Студентите на УАКС можат да го продолжат нивното образование на високообразовните институции во странство, и да се стекнат со диплома од следните високо рангирани универзитети:
 1. Меѓународниот Универзитет од Вирџинија, Вирџинија, САД
 2. Универзитетот Џон Кабот, Рим, Италија
 3. Веларус Колеџ Брисел, Брисел, Белгија
 4. Технички Универзитет во Виена, Виена, Австрија
 5. ГЕА колеџ – Факултет за претприемништво, Љубљана, Словенија
 6. Гази Универзитетот во Анкара, Анкара, Турција
 7. Универзитетот во Вормс, Вормс, Германија
 • УАКС е подржан од Деловен совет, во кој членуваат повеќе од 150 компании, организаци и институции. Деловниот совет обезбедува гости предавачи и практична настава за студентите.