КОНЕЧЕН СПИСОК НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА  АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА

КОНЕЧЕН СПИСОК НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА

Известување од УАКС Фондација за конечен список на кандидати добитници на стипендии согласно објавен конкурс за доделување дванаесет стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2019/2020 година на Универзитет Американ Колеџ Скопје.

Согласно критериумите за бодување од Конкурсот и постигнатите поени од тестирањето добитниците на стипендии за прв циклус студии за aкадемската 2019/2020 година се следните:

Во рок од 5 работни дена од денот на објавување на конечниот список, почнувајќи од 12 јули 2019 година, номинираниот кандидат за стипендија треба да потпише договор со УАКС Фондација за прифаќање на стипендијата. Доколку номинираниот кандидат за стипендија не го потпише договорот со УАКС Фондација за прифаќање на стипендијата и упис на Факултетот, стипендијата се префрла кај кандидат кој е следен во листата со постигнати финални бодови.

Со почит,
УАКС Фондација
Претседател на Управен одбор,
Венера Крлиу Ханџиски