ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 2 (ДВА) ПРАКТИКАНТИ

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 2 (ДВА) ПРАКТИКАНТИ

Согласно Законот за практикантство „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19, компанијата ИНТЕР Стеал Скопје објавува:

ОГЛАС за ангажирање на 4 практиканти

Област :
Менаџмент ( Логистика )
Финансии
Маркетинг

Кандидатите кои се заинтересирани за извршување на практикантска работа потребно е да ги исполнуваат следните квалификации:
1. Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
2. Одлично познавање на англиски јазик (пишување и зборување)
3. Со или без работно искуство

Потребни документи за аплицирање:
– Кратка биографија (CV)

Практикантската работа ќе се извршува во период од 1-3 месеци.
Работодавачот со одбраните кандидати ќе склучи договор за практикантска работа.
Документите да се достават на е-маил: aleksandra@intersteal.com // alekssandra.ris@gmail.com
Одбраните кандидати ќе бидат повикани на интервју.
По завршување на практикантската работа постои можност за вработување.
Огласот трае 14 дена од денот на објавувањето.