Пракса во Рептил за УАКС студенти (Правни науки)

Отворена пракса во РЕПТИЛ во правен сектор!

Потребни Квалификации: студенти запишани на Правниот факултет

Вештини и способности:
 способност за самостојна и тимска работа;
 динамични, иницијативни и насочени кон резултати;
 одлично познавање на Microsoft Word, Excel;
 точност, прецизност, дисциплинираност ;

Основни одговорности кои следуваат со позицијата, со обезбедено менторство за спроведување
на сите задачи:
 запознавање, примена и спроведување на Законот за заштита на личните податоци;
 практични аспекти на Законот за безбедност и здравје при работа
 и други работи согласно потребите на РЕПТИЛ;

Времетраење на работната пракса: 1 (еден) месец
Сите заинтересирани потребно е да испратат свое CV до info@reptilmarketi.mk

Similar Posts