Пракса во Рептил за УАКС студенти (Психологија)

Отворена пракса во РЕПТИЛ во секторот за човечки ресурси!
Потребни Квалификации: студенти запишани на смер психологија

Вештини и способности:
 способност за самостојна и тимска работа;
 динамични, иницијативни и насочени кон резултати;
 одлично познавање на Microsoft Word, Excel;
 точност, прецизност, дисциплинираност ;

Основни одговорности кои следуваат со позицијата, со обезбедено менторство за спроведување
на сите задачи:
 запознавање со ИСО стандардот 9001:2015;
 следење на законската регулатива за Законот за работни односи;
 архивирање на документација;
 присуство на интервјуирање на кандидати за работа;
 закажување на кандидати за интервјуа;
 пополнување на документација;
 и други работи согласно потребите на РЕПТИЛ;

Времетраење на работната пракса: 1 (еден) месец
Сите заинтересирани потребно е да испратат свое CV до info@reptilmarketi.mk

Similar Posts