Пракса за архитекти во GRAMOS Design

Се бараат АРХИТЕКТИ, како и практиканти за работа во светот на Архитектонска Визуелизација .
Потребно е кандидатот/кандидатката да има завршено Архитектонски Факултет, или да е тековно на студии.
Потребно е желба за работа и усовршување, можност и за вработување. Работната позиција е во Скопје, Македонија.
Контакт и адреса за CV: info@gramosdesign.mk

Similar Posts