Претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на РМ како гостин-предавач на ФДЕИОН при УАКС

На 7 април (петок) 2017 година, студентите кои следат настава по предметот Животна средина и одржлив развој на Факултетот за деловна економија и организациони науки при УАКС, имаа можност да следат гостинско предавање од Претседателот на Комората на овластени овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија, проф. д-р Миле Димитриовски.

Проф. Димитриовски одржа предавање на на тема: „Загадување на воздухот во градот Скопје“ како дел од наставната програма по предметот Животна средина и оржлив развој кај предметниот наставник, проф. д-р Зоран Шапуриќ.

Similar Posts