Проект SPA:RE – Враќање на јавните простори преку имерзивни изведби

Проектот „Право на јавни простори“ (Public Spaces ReClaimed) беше инициран и воден од театарот на Атила Антал и архитектот Вишња Жугиќ во соработка со Уметничката асоцијација „Инбокс“ (The Inbox Art Association) од Нови Сад, со цел да се замислат и изведат имерзивни изведби специфични за локацијата, кои ја подигнуваат свеста за моменталната состојба и скриените потенцијали на јавните простори во три града од Западен Балкан: Нови Сад, Скопје и Тирана. Овие изведби нудат имерзивно аудио-визуелно искуство што ѝ овозможува на публиката да го види нивниот град во ново светло, создавајќи нови врски меѓу нив и нивната околина. Со активно вклучување во околината и следење на одредена урбана рута, публиката може повторно да ги открие градовите во кои живее и како резултат на тоа, да доживее зголемено чувство на припадност.

Публикацијата подолу е презентација на резултатите од двегодишниот меѓународен интердисциплинарен уметнички проект, чија цел е истражување, предизвикување и реинтерпретација на функциите на јавните простори во градовите во транзиција. Поглавје по поглавје ќе научите за различните фази на реализација на овој комплексен уметнички потфат и за конечните резултати во трите града вклучени во проектот.

БРОШУРА

Оваа брошура е структурирана така што ќе ве води низ процесот во кој уметнички поминавме: од идеи и очекувања, преку истражување, менторство и што е најважно, уметничката фаза што води до крајните резултати во градовите Нови Сад, Скопје и Тирана – имерзивните перформанси и јавните просторни интервенции врзани за специфицните локации.

Similar Posts