Разговори за европските конфликти и наследства

На 11 декември 2017 година, студенти по политички науки и психологија од УАКС, кои го слушаат предметот Современа Европа кај вон. проф. д-р Иван Додовски, го посетија историскиот Музеј на македонската национална борба, каде што имаа можност да учат за конфликтите на Балканот и критички да разговараат за воените наследства од 20 век во Европа.

Similar Posts