СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА / ХИБРИДНА НАСТАВА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА / ХИБРИДНА НАСТАВА

Согласно актуелната здравствената ситуација во земјата, како и посветеноста на здравјето на сите
студенти и вработени на Универзитет Американ Колеџ Скопје, ве известуваме дека наставата на
додипломски и постдипломски студии продолжува да се изведува по пат на далечинско учење,
преку video conferencing, се до крајот на летниот семестар.

Воедно, испитите исто така ќе се одржат онлајн.

Ова Соопштение може да претрпи измени соодветно на актуелната состојба во земјата, како и
според инструкциите на Министерството за здравство на РСМ.

Со почит,
УАКС