Форма за Апликација за Ерасмус+ мобилности во странство

Форма за Апликација за Ерасмус+ мобилности во странство

Заинтересираноста за Erasmus+ инфо сесијата за Академската 2021/2022 година беше огромна!
Студентите имаа можност одблиску да се информираат околу Ерасмус+ можностите за студирање на семестар во странство и да се запознаат со сите чекори во процесот на апликација.
Формата за Апликација започнува денеска на следниот линк: