Почитувани,

На линкот подолу можете да пристапите до Тарифникот за додипломски, постдипломски и докторски студии на УАКС за академската 2020/2021 година.

Тарифник за Додипломски студии на УАКС за академска 2020/2021 година 

Тарифник за Постдипломски и Докторски студии на УАКС за академска 2020-2021 година

За дополнителни информации и повеќе детали околу начинот на плаќање и финансиското олеснување, ве молиме контактирајте ја службата за финансии на нашиот Универзитет, на: + 389 (0) 2 2463 156 / + 389 (0) 2 2463 159.

Со почит,
Универзитет Американ Колеџ Скопје