Почитувани,

На линкот подолу можете да пристапите до Тарифникот за додипломски, постдипломски и докторски студии на УАКС за академската 2023/2024 година.

Тарифник за Додипломски студии за Академската 2023/2024 година

Тарифник за Постдипломски и Докторски студии за Академската 2023/2024 година

За плаќање во денари (МКД):

250-0101009084-83 Шпаркасе Банка

300-0000029796- 82 Комерцијална Банка 

За плаќање од странство:

Beneficiary : UNIVERZITET AMERIKAN KOLEDZ

bul. Treta Makedonska brigada 60,  Skopje, North Macedonia

Bank :  SPARKASSE BANKA 

SWIFT BIC : INSBMK22

IBAN : MK07250901000390457

За дополнителни информации и повеќе детали околу начинот на плаќање и финансиското олеснување, ве молиме контактирајте ја службата за финансии на нашиот Универзитет, на: + 389 (0) 2 2463 156 / + 389 (0) 2 2463 159.

Со почит,
Универзитет Американ Колеџ Скопје