Јовица Јанковиќ, нов Претседател на Универзитетското студентско собрание при УАКС

Јовица Јанковиќ, нов Претседател на Универзитетското студентско собрание при УАКС

ИЗВЕШТАЈ

од спроведени избори за избор на претседател на Универзитетското студентско собрание

при Универзитетот Американ Колеџ Скопје

На 18 ноември, 2021 година се организираа избори за избор на Претседател на Универзитетското студентско собрание. Гласањето се спроведе онлајн преку алатката google forms на англиски јазик. Гласањето се отвори во 00:01 и траеше до 23:59 часот на 20.11.2020. Гласаа вкупно 251 студенти.

Од вкупните избројани гласови, победи кандидатот Јовица Јанковиќ со околу 186 гласови односно 74% од сите гласови. Според бројот на гласови, за Претседател на Универзитетското студентско собрание се избира Јовица Јанковиќ, студент на Факултетот за правни науки при УАКС.

Од името на Универзитетот му упатуваме искрени честитки и му посакуваме успешна работа.

Во прилог програмата