“Љубезност” пред УАКС студентите

“Љубезност” пред УАКС студентите

Студентите од Факултетот за Деловна економија и организациони науки при УАКС во рамките на предметот Организациско однесување, денеска се сретнаа со Претседателот на Здружението на граѓани Љубезност г-дин Тони Станковски, УАКС Алумни.

Студентите одблиску се запознаа со активностите и проектите на самото здружение и беа дискутирани нивните можни вклучувања и соработката која е предвидена во блиска иднина.