РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕДМЕТИ

Регистрација на предмети

ОНЛАЈН ИНДЕКС

Наскоро

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ НА ШКОЛАРИНА

Плати онлајн

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАТОРИ

Iva Minoska

Academic Coordinator

Elena Penkova

Records Office Supervisor

Nadezda Pop-Kostova, MBA

Graduate Student Coordinator

Elena Popovska

Part-time Student Coordinator / PhD Student Coordinator

Viktoria Gombar

Head of International Relations Office / Erasmus+ Coordinator

Head of  International Relations Office Erasmus+ Coordinator

Sonja Filipovska

Register Officer / Graduate Student Coordinator

Data Protection Officer Official for information mediation

ВЕРУВАМЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ЗА СЕКОГО