РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕДМЕТИ

Регистрација на предмети

ОНЛАЈН ИНДЕКС

Наскоро

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ НА ШКОЛАРИНА

Плати онлајн

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАТОРИ

Iva Minoska

Records Office Supervisor

Elena Penkova

Undergraduate Student Coordinator

Nadezda Pop-Kostova, MBA

Graduate Student Coordinator

Elena Popovska

Part-time Student Coordinator / PhD Student Coordinator

Viktorija Gombar

International Student Coordinator

Sonja Filipovska

Register Officer / Graduate Student Coordinator

ВЕРУВАМЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ЗА СЕКОГО