Оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА во РСМ Македонија

Оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА во РСМ Македонија

Друштвото за ревизија  РСМ  Македонија  ДООЕЛ Скопје објавува оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА   Како дел од секторот за ревизија на оваа позиција, Вие ќе:  Помагате во вршење на активности во ревизија Прегледувате и подготвувате работни документи Известувате за наоди Учествувате на состаноци за тековно планирање Комуницирате и соработувате со колеги и клиенти…

Оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА во РСМ Македонија

Оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА во РСМ Македонија

Друштвото за ревизија  РСМ  Македонија  ДООЕЛ Скопје објавува оглас за работно место АСИСТЕНТ ВО СЕКТОР РЕВИЗИЈА   Како дел од секторот за ревизија на оваа позиција, Вие ќе:  Помагате во вршење на активности во ревизија Прегледувате и подготвувате работни документи Известувате за наоди Учествувате на состаноци за тековно планирање Комуницирате и соработувате со колеги и клиенти…

Sales & Marketing Trainee to a fast-growing start-up

Sales & Marketing Trainee to a fast-growing start-up

Interested in joining a fast-growing start-up company that connects its Nordic clientele with top IT talents in Skopje, North Macedonia, and the neighboring countries? And do you have a strong interest in Sales and Marketing? Then you might be our new Sales & Marketing Trainee! The opening is for a 4-month/5 days a week trial…

Практикантска работа во Флеш Консалтинг

Практикантска работа во Флеш Консалтинг

Флеш Консалтинг објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје Услови за аплицирање: 1. Студентот да биде 3-та или 4-та година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии. Ќе се земат во предвид и апликации од студенти од 2-ра година, доколку поседуваат препораки од претходни пракси. 2….

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме линкот од Огласот за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија. https://www.nbrm.mk/vrabotuvanje-vo-narodnata-banka-1.nspx  Огласот е за вработување на 6 извршители на и тоа: Три (3) извршители во Дирекцијата за информациска технологија на определено време во траење од 2 години, од кои: –      1 извршител на работното место „помлад систем инженер“ во Отсекот за поддршка на платните системи;…

Пракса во ОКТА во Секторот Банкарство или Сектор Услуга на клиенти

Пракса во ОКТА во Секторот Банкарство или Сектор Услуга на клиенти

ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје Услови за аплицирање: 1. Студентот да биде 3-та или 4-та година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии. 2. Студентот да биде од некој од следните смерови: Mенаџмент; Сметководство и ревизија; Маркетинг, Финансии и банкарство; 3. Студентот да…

Платена пракса во Simplify-ERP

Платена пракса во Simplify-ERP

Почитувани студенти, Simplify-ERP е во потрага по млад и амбициозен кадар кој соодветствува на профилите на млади луѓе кои вие ги позиционирате на македонскиот пазар на труд, од Економскиот Факултет. Крајот на јунската испитна сесија и почетокот на летото означува отворање на нашите Career Starter програми за работните позиции Business Analyst и Pre-Sales Consultant, кои…