Почитувани студенти на УАКС,

На линкот подолу можете да пристапите до академскиот календар за 2020/2021 година.

Академски Календар 2020/2021

Табела на оценување

Points earned Grade Quality points (GPA) Equivalent Grade Description
97-100 А+ 4.00 10 Excellent
93-96 А 4.00 10 Excellent
90-92 А- 3.67 10 Excellent
87-89 B+ 3.33 9 Very Good
83-86 B 3.00 9 Very Good
80-82 B- 2.67 9 Very Good
77-79 C+ 2.33 8 Good
73-76 C 2.00 8 Good
70-72 C- 1.67 8 Good
67-69 D+ 1.33 7 Satisfactory
63-66 D 1.00 7 Satisfactory
60-62 D- 0.67 7 Satisfactory
0-60 F 0.00 6 Unsatisfactory

Со почит,

Универзитет Американ Колеџ Скопје