КОИ СМЕ НИЕ

Факултетот за архитектура и дизајн (ФАД) на Универзитет Американ Колеџ Скопје е водечки факултет во нашата држава од областа на архитектурата, внатрешната архитектура, како и дизајнот. Со амбициозна и висококвалитетна настава, Факултетот има за цел да изгради професионалци способни да се соочат со предизвиците на архитектурата како исклучителен фактор во општеството и животот на човекот.

Посветен на врвна едукација на студентите, како и на негување високи естетски и општествени вредности, Факултетот за архитектура и дизајн се гордее со студентите, нивните успешни кариери и нивните дела.

 

КОИ СЕ НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ

Студирањето архитектура и дизајн се смета за култен академски жанр, затоа што во себе содржи многу области, од уметност и култура, до математика и филозофија. Затоа, архитектурата е интересна и полна со предизвици.

Архитектонскиот простор не е само физички, туку и социјален, културен, но и уметнички. Кога се размислува за конструкцијата на зградата како безбедносен систем, се размислува и за ликовните компоненти на просторот, се размислува и за здрави материјали, како и за здрава и инспиративна средина. И секако, околината на архитектот е полна со предмети, луѓе, звуци, во една необична и несекојдневна атмосфера.

УАКС ФАД е базиран на англосаксонскиот модел, што значи проектантска насоченост. За разлика од тоа, другите факултети во земјата и регионот се базирани на германската архитектонска школа, која во основа има конструктивна насоченост.

 

НАШИОТ КАДАР

Академскиот кадар на ФАД при УАКС е балансирана комбинација на теориско и практично знаење, претставено преку истакнати професори, искусни архитекти и вешти проектанти.

Наставниците се врвни професионалци и истакнати архитекти кои континуирано го унапредуваат наставниот процес од теоретски и практичен аспект. Сите наставници и соработници се всушност ментори кои ги водат студентите низ образовниот процес. Нашите предавачи имаат уникатна комбинација на теоретско знаење, информации и референци, но и вистински архитектонски вештини.

 

НАШАТА ПРОГРАМА

Наставната програма ги подготвува студентите за нивна водечка улога во професијата која е во подем, особено во последната декада. Школата е структурирана во насоките архитектура, внатрешна архитектура и дизајн.

Програмата е дизајнирана за методолошко и практично едуцирање на студентите и нивно воведување во различни области. Во текот на предавањата, вежбите и другите едукативни содржини и уметности, се оформува интегралната слика за поимите архитектура и дизајн. Оттука, предметите опфаќаат области од архитектонското проектирање, проектирање ентериери, дизајн, уметничко изразување, теорија и историја на архитектурата, уметноста и дизајнот, графички комуникации, материјализација на просторот и заштита на животната средина.

Покрај задолжителните, во програмата се предвидени и голем број на изборни предмети, со кои се продлабочуваат знаењата во одредени специјализирани подрачја и сегменти на архитектурата, дизајнот и уметноста. Кон поуспешно совладување на студиската програма и воведување на студентите во нивната идна професионална работа, предвидена е и практична работа.

 

АКАДЕМСКИ КАДАР

 1. Проф. д-р Мишко Ралев – Оснoвач на ФАД, претседател на ААМ 2020-2023, член на Националната комисија на УНЕСКО, член на УО на АПП
 2. Проф. д-р Тони Васиќ – Академски графичар, награда за цртеж од меѓународна жири комисија на Остен 2022, авторска изложба во Париз, Франција 2021
 3. Проф. д-р Владимир Ладински – Главен архитект во Design Services, Gateshead Council, Велика Британија
 4. Проф. м-р Виолета Бакалчев – добитник на Големата годишна награда на ААМ за 2005, добитник на Специјални награди на 15 и 17-ти БИМАС на ААМ
 5. Вон. проф. д-р Љупчо Јованов – Архитект, сценограф, костимограф, дизајнер и писател
 6. Доц. д-р Инџи Деребеј – Индустриски дизајнер, Middle East Technical University (METU) Ankara алумна
 7. М-р Владимир Десков – Архитектонски факултет Загреб, Универзитет во Загреб, Хрватска алумнус, изложба „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980”, МоМА, Њујорк, САД, раководител на Летната школа за архитектура и дизајн (2014-2017), награда за архитектура „ПОРТА 3“ за 2019
 8. М-р Нина Карангелеска Тодоровска – Претседател на комисија за доделување на Големата годишна награда на ААМ за 2021, прва награда за „Идејно решение за управна (општинска) зграда на Општина Аеродром, Скопје“, 2021
 9. М-р Мартин Деловски – Член на Управен одбор на ААМ 2022-2023
 10. М-р Ана Велинова – Архитектонски факултет Загреб, Универзитет во Загреб, Хрватска, алумна
 11. М-р Павел Вељаноски – Архитектонско студио “k87a“, Скопје
 12. М-р Паолина Милушева – Прворангиран проект за идејно урбанистичко и архитектонско решение за локалитетот Треска во Скопје 2021, тутор на Интернационална летна школа, Phoenix, Винтертур, Швајцарија 2019
 13. М-р Максим Наумовски – Архитектонско студио “k87a“, Скопје, гостин критичар на Техничкиот Универзитет во Виена, Австрија, раководител на Летната школа за архитектура и дизајн 2018-2022
 14. Иван Николовски – II награда на конкурс за архитектонско и хортикултурно решение за отворена летна сцена со парк, Скопје
 15. Д-р Јордан Шишовски – Ко-куратор на павиљонот на РСМ на Венецијанското Биенале за архитектура 2020
 16. Доц. д-р Сашо Блажевски – член на Друштво на филмски работници на Македонија
 17. М-р Бранислава Ѓорѓевиќ – “Инженерски прстен” на Архитектонскиот факултет во Скопје за 2006/2007, БИМАС 2014

 

ЕКСПЕРТИ ОД ПРАКСА

 1. Проф. м-р Викторија Еремеева – Ко-основач на ФАД, прв декан и прва жена декан на архитектонски факултети, консултант на просторен план на Македонија 2023
 2. М-р Влатко Коцевски – Проектантско биро „Статика“, Скопје, Fakultet za gradbenistvo in geodezijo, Slovenia алумнус
 3. М-р Невена Георгиевска – Факултет за архитектура, Универзитет Сапиенца, Рим, Италија алумна
 4. Д-р Иван Мирковски – Технолошки Универзитет во Виена, Австрија алумнус, проектантско биро Суперблок Скопје и Смартливинг Скопје
 5. Д-р Ермис Лафазановски – филолог, антрополог, писател, член на Academia Balkanica Europeana
 6. Д-р Дита Старова Ќерими – Академски сликар, директор на НУ Национална Галерија на Македонија
 7. М-р Фетах Фетаху – проектантско биро Б2А
 8. Д-р Борис Илиев – инженер по дизајн на мебел, Универзитет во Загреб, Хрватска алумнус, предавач на Школа за мода и дизајн Callegari, Загреб, Хрватска

 

ВИЗИТИНГ ПРОФЕСОР

 1. Д-р Харалд Трап – Технолошки Универзитет во Виена, Австрија, Ко-куратор на австрискиот павиљон на архитектонското биенале во Венеција 2023

 

НАШАТА ФИЛОЗОФИЈА

Факултетот за архитектура и дизајн на УАКС е посветен на истражување на индивидуалните знаења и вештини кај студентите и нивно надградување, со цел да се овозможи секој студент да го оствари својот потенцијал и да го постигне својот максимум. Токму затоа, на ФАД предавањата и вежбите претставуваат сериозна интеракција и дискусија меѓу студентите и професорите, а искуството од таа размена е незаменливо. ФАД има над 25 наставници, соработници и експерти од пракса. Тие се посветени на постојана работа со своите студенти, преку вежби кои се одвиваат во групи од 10-15 студенти. Тоа значи дека секој студент добива посебно внимание од страна на наставниците, со цел да го развива својот талент и да ги надгради своите способности.

ФАД е единствен факултет во државата каде што на крајот од академската година се одржува годишна изложба. На неа се претставуваат најзначајните студентски достигнувања како резултат на реализацијата на наставната програма од тековната година. Оваа изложба е важна размена на искуства за студентите, а претставува и можност за нивна промоција и пред истакнати архитекти од земјата, како и пред целокупната јавност.

 

ДЕЛОВЕН СОВЕТ НА УАКС

Соработката со Деловниот совет на УАКС е клучен фактор за развојот на високопрофесионален кадар за реалните животни услови. Деловниот совет на УАКС е составен од над 150 водечки компании и организации од различни професионални сфери, меѓу другото и голем број архитектонски и проектантски студија, градежни компании, дизајн студија и институции посветени на културното наследство. Имајќи за цел усогласување на наставните програми со современите процеси и политики, Деловниот совет на УАКС е дополнителна можност за развој на кариерата на студентите од ФАД.

 

ОДГОВОРНОСТ КОН ЗАЕДНИЦАТА

Нашите програми се еднакво посветени и на негување социјална одговорност кај студентите, едуцирајќи ги да ја почитувааат заедницата во која живеат и да се однесувааат како одговорни членови на општеството. Имајќи го ова предвид, УАКС организира разновидни социјално одговорни настани и прoeкти, во кои студентите земаат активно учество.

 

СТРУЧНО И НАУЧНО ЗВАЊЕ ПО ДИПЛОМИРАЊЕ

По дипломирањето на Факултетот за архитектура и дизајн, согласно решенијата за акредитација на студентски програми, студентите се стекнуваат со едно од следните звања:

 • Дипломиран инженер архитект – насока архитектура (ЕКТС180)

По завршувањето на постдипломските студии, студентите се стекнуваат со едно од следните звања:

 • Магистер по архитектура и дизајн (ЕКТС 300)

 

ОЧЕКУВАНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ ПО ДИПЛОМИРАЊЕ

 

Архитектура

 • Насоката архитектура обезбедува познавања на конструктивните, функционалните и обликуваните специфики на градбите и соодветно ниво на координација во рамки на архитектонското проектирање.
 • Студентите се стекнуваат со познавање за компонентите за дејствување во просторот, поделба на проблемите на функционални, конструктивни и обликувани, како и способност за одлука за одредени фази од нивниот дизајн.
 • Студентите имаат познавање од основните методи за дефинирање проектна програма. Ги разбираат потребите на идните корисници и ги проектираат врз конечниот производ (дизајн) со цел понуда на прозводот на пазарот со вредност.
 • Примена на стекнатите знаења и разбирање на стручните проблеми во подготвување на основните или други видови детални проекти или документација од сите домени на архитектонското проектирање, и нивна практична примена и реализација, ревизија и надзор.

 

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

 

АРХИТЕКТУРА

1 година
Предмети:ЕКТС
1Архитектонско проектирање 16
2Архитектонско студио 16
3Визуелно изразување 14
4Нацртна геометрија и перспектива6
5Теорија на форма4
6Архитектонско проектирање 26
7Архитектонски конструкции 16
8Визуелно изразување 24
9Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 14
10Математика6
11Изборен предмет4
12Изборен предмет4
Вкупно ЕКТС60

 

1 година
Изборни предмети2 од следните:
Вовед во менаџмент4
Англиски јазик за посебни цели4
Компјутерски апликации4
Компјутерска графика 14

 

2 година
Предмети:ЕКТС
1Архитектонско проектирање 36
2Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 24
3Архитектонско студио 26
4Компјутерска графика 24
5Архитектонски конструкции 26
6Архитектонско проектирање 46
7Архитектура и простор6
8Материјализација на архитектонски простор4
9Детаљ во архитектура6
10Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 34
11Изборен предмет4
12Изборен предмет4
Вкупно ЕКТС60

 

2 година
Изборни предмети, 2 од следните:
Сликање и пластично обликување4
Техники на визуелно изразување 14
Инсталации во високоградба4
Архитектонска физика и акустика4

 

3 година
Предмети:ЕКТС
1Архитектонско проектирање 56
2Јавен простор6
3Ентериер 16
4Урбанизам 16
5Архитектонско проектирање 66
6Македонска архитектура и уметност на 19 и 20 век4
7Ентериер 26
8Проектирање на јавни згради6
9Урбанизам 26
10Изборен предмет4
11Пракса / Летна школа2
12Дипломска работа2
Вкупно ЕКТС60

 

3 година
Изборни предмети, 2 од следните:
Индустриски дизајн 14
Графички дизајн4

 

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

 

АРХИТЕКТУРА 3+2

Предмети:ЕКТС
1Архитектонско проектирање 16
2Современи конструкции и системи 16
3Студио урбанизам 16
4Ентериер 16
5Современи конструкции и системи 26
6Архитектонско проектирање 26
7Студио урбанизам 26
8Современа архитектура, уметност и дизајн6
9Изборен предмет6
10Изборен предмет6
11Естетска и визуелна реторика4
12Архитектонско проектирање 36
13Студио проектирање 36
14Теорија на архитектура, уметност и дизајн4
15Научно истражување и критичко размислување2
16Одржливо проектирање4
17Боја, дизајн, архитектура4
18Интегративно студио архитектонско проектирање6
19Магистерски труд24
Вкупно ЕКТС120

 

Изборни предмети, 2 од следните:
Студио проектирање 16
Студио внатрешна архитектура 16
Студио проектирање 26
Студио внатрешна архитектура 26

*Универзитет Американ Колеџ Скопје го задржува правото да ја измени наставната програма.

©2024 UACS, All Rights Reserved

Follow us