Факултет за Архитектура и дизајн

Постдипломски студии – Насока: Внатрешна архитектура

Факултетот за архитектура и дизајн (ФАД) е водечки факултет во Р. Македонија од областа на архитектурата, архитектура и менаџмент и внатрешна архитектура.

 

Зошто ФАД е најдобар факултет за архитектура во Р. Македоија :

Паул Танге – е Почесен Доктор на науки на УАКС факултетот за архитектура и дизајн. Тој е истакнат архитект од Харвард и води архитектонски студија во Токио, Тајпеј, Сингапур и Бостон. Исто така тој , е син на познатиот архитект Кензо Танге, кој даде голем придонес во урбаната реконструкција на Скопје по земјотресот во 1963 година.

Наставен кадар на ФАД

Наставниците се врвни професионалци и истакнати архитекти кои континуирано го унапредуваат наставниот процес од теоретски и практичен аспект.

Сите наставници и соработници се всушност ментори кои ги водат студентите низ образовниот процес.

УАКС ФАД е организатор на традиционалната Меѓународна летна школа во Охрид на која ментори се врвни светски архитекти.

Соодносот студент/наставник на ФАД изнесува 11:1 – сооднос кој овозможува индивидуална работа со студентите.

    • Вон. проф. д-р Мишко Ралев – Декан на факултетот за архитектура и дизајн , истакнат архитект, добитник на бројни признанија и награди за архитектура и дизајн.
    • Вон. проф. м-р Викторија Еремеева Наумовска – истакнат аритект со долгогодишно искуство во просторно и урбанистичко планирање и архитектонско проектирање. Добитник е на наградата 13 Ноември на Град Скопје 2013 година.

    Горди сме на фактот што наставата на додипломски студии на ФАД при УАКС ја изведуваат наставници по клиничка настава. Дел од наставниците по клиничка настава на ФАД се:

    Секоја година во релизација на наставната програма учествуваат и странски експерти со богато меѓународно искуство:

      Превземете брошура