Македонска Комора за Информатика и Комуникациски Технологии (МКИКТ) – http://www.masit.org.mk/

Македонска Организација за Човечки Ресурси  (MОЧР)- http://www.mhra.mk/

Американска Стопанска Комора на Македонија (АСКМ)-  http://amcham.com.mk/

Стопанска Комора на Македонија (СКМ)- http://www.mchamber.org.mk/