Summer Semester at the School of Architecture (SAD) and Design for the Academic Year 2015/2016

Dear students,

We would like to inform you that University American College Skopje organizes a Summer Semester at the School of Architecture (SAD) and Design for the Academic Year 2015/2016.

The Summer Semester is aimed only for the third-year UACS SAD students, who will take the following courses:

  • Theory and History of Architecture, Arts and Design 3 and
  • Macedonian Architecture and History of the 19th and 20th

Registration for the UACS SAD Summer Semester will be open during the period August 16, 2016 until August 22, 2016.

For more information, please contact your Undergraduate Student Coordinator, Sandra Klimoska on: + 389 (0) 2 2463 156 or at the following e-mail address: klimoska@uacs.edu.mk.

 

Regards,

University American College Skopje

 

*********************************************************************************************************************************************************

Почитувани студенти,

Ве информираме дека Универзитет Американ Колеџ Скопје организира летен семестар на Факултетот за архитектура и дизајн во учебната 2015/2016 година.

Истиот е наменет само за студенти од трета година.

Во летниот семестар ќе бидат понудени следните предмети:

  • Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 3; и
  • Архитектура и уметност на Македонија, 19-ти и 20-ти век.

Регистрацијата за летниот семестар е отворена во периодот од 16.08.2016 до 22.08.2016 година.

За сите дополнителни информации, Ве молиме исконтактирајте го координаторот за додипломски студии, Сандра Климоска на: + 389 (0) 2 2463 156 или на е-пошта: klimoska@uacs.edu.mk.

Со почит,

Универзитет Американ Колеџ Скопје

Similar Posts