Пракса во Рептил за УАКС студенти (Сметководство и ревизија)

Отворена пракса во РЕПТИЛ во сектор Сметководство!

Потребни Квалификации: студенти запишани на смер Сметководство и ревизија

Вештини и способности:
 способност за самостојна и тимска работа;
 динамични, иницијативни и насочени кон резултати;
 одлично познавање на Microsoft Word, Excel;
 точност, прецизност, дисциплинираност ;

Основни одговорности кои следуваат со позицијата, со обезбедено менторство за спроведување
на сите задачи:
 архивирање на документација;
 практичните аспекти на сметководство, работа во CFM;
 пополнување на документација
 и други работи согласно потребите на РЕПТИЛ;

Времетраење на работната пракса: 1 (еден) месец
Сите заинтересирани потребно е да испратат свое CV до info@reptilmarketi.mk

Similar Posts