ПРЕЛИМИНАРЕН СПИСОК ОД КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКА 2019/2020 ГОДИНА

Известување од УАКС Фондација за резултати од тестирање и бодување на кандидати согласно објавен конкурс за доделување дванаесет стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2019/2020 година на Универзитет Американ Колеџ Скопје.

Во период од 17 јуни до 19 јуни 2019 година кандидатите за стипендии полагаа тестови за стипендии за следните факултети при Универзитет Американ Колеџ Скопје.

  • Факултет за деловна економија и организациони науки
  • Факултет за архитектура и дизајн
  • Факултет за комјутерска техника и информатика
  • Факултет за правни науки

Според постигнатите резултати од тестовите, просекот од средно образование и доставените документи е извршено рангирање на кандидатите.

Согласно критериумите за бодување од Конкурсот и постигнатите поени од тестирањето, добитниците на стипендии за Академската 2019-2020 се следните.

Приговор по објавените резултати се доставува до Универзитетот од 03.07 до 10.07.2019 година. Во рок од 5 работни дена доколку номинираниот кандидат за стипендија не го потпише договорот со УАКС Фондација за прифаѓање на стипендијата, и упис на Факултетот, стипендијата се префрла кај кандидат кој е следен во листата со постигнати финални бодови. Конечниот список ќе биде објавен до 12.07.2019 година на веб страната на УАКС.

Со почит,
УАКС Фондација

Similar Posts