Студенти на УАКС во посета на Цементарница УСЈЕ

​​​Студентите​ ​на УАКС ​кои ја следат наставата по предметот ​’​Екологија и одржлив развој​’​ со ​предметниот наставник, ​проф​. д-р Зоран Шапуриќ​,​ ја посетија фабриката Цемента​р​ница УСЈЕ АД Скопје. За време на посетата​,​ ​тие имаа можност да се запознаат со работењето на фабриката, а ​особено со мерките и активностите за заштита на животната средина.

Similar Posts