|

КОНЕЧЕН  СПИСОК  НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА  АКАДЕМСКА 2020/2021 ГОДИНА

Известување од УАКС Фондација за конечен список на кандидати добитници на стипендии согласно објавен конкурс за доделување единаесет стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2020/2021 година на Универзитет Американ Колеџ Скопје.

Согласно критериумите за бодување од Конкурсот и постигнатите поени од тестирањето добитниците на стипендии за прв циклус студии за Академската 2020-2021 се следните:

Факултет за деловна економија и организациони науки добитник на стипендија
1 целосна стипендија Памческа Бојана
1 целосна стипендија за програма двојна диплома со Универзитет Тор Вергата, Рим Павловска Ања
1 целосна стипендија за програмата сметководство и ревизија Димитров Јанко
1 делумна стипендија во висина од 50% од школарината Пауновска Вероника
Факултет за архитектура и дизајн добитник на стипендија
1 целосна стипендија Бојо Кристина
1 делумна стипендија во висина од 50% од школарината Марковски Константин
Факултет за компјутерска техника и информатика   добитник на стипендија
1 делумни стипендија во висина од 50% од школарината Колеќески Петар
Факултет за странски јазици   добитник на стипендија
1 делумна стипендија во висина од 50% од школарината Памела Арсовска
Факултет за политички науки, Катедра за Психологија добитник на стипендија
1 делумна стипендија во висина од 50% од школарината Славкова Теона

 

Во рок од 3 работни дена од денот на објавување на конечниот список и тоа 13 Јули 2020 година  номинираниот кандидат за стипендија треба да потпише договор со УАКС Фондација за прифаќање на стипендијата. Доколку номинираниот кандидат за стипендија не го потпише договорот со УАКС Фондација за прифаќање на стипендијата, и упис на Факултетот, стипендијата се префрла кај кандидат кој е следен во листата со постигнати финални бодови.

Со почит,

УАКС Фондација

Similar Posts