|

Отворена покана за практиканство во Триглав пензиско друштво АД Скопје

Триглав пензиско друштво АД Скопје упатува отворена покана за  практиканство за сите заинтересирани студенти на УАКС.

 

Практичниот ангажман опфаќа:

  • запознавање со основите и проширување на знаењето за пазарот капитално финансирано пензиско осигурување;
  • запознавање со процесите на администрирање и управување со сметките на клиентите на друштвото;
  • употреба и промоција на дигиталните алатки во продажните практики и настап на пазарот;
  • запознавање со основите на маркетиншките и продажните процеси.

 

Формата и содржината на практичната работа подразбира:

  • „On the job coaching & shadowing“ од страна на професионално вработено лице;
  • Интересна и динамична работна атмосфера со можност за личен и стручен развој;
  • Работа со современи технологии и непрекинато стекнување нови практични искуства;
  • Можност за иден професионален ангажман во агентската мрежа на друштвото.

 

Работните обврски ќе бидат во делокругот  на работење на Секторите за продажба и маркетинг и Администрирање на сметки на клиенти.

 

Заинтересираните кандидати да пратат свое резиме CV, на Гордана Костоваgordana.kostova@triglavpenzisko.mk

Similar Posts