Студенти на Факултетот за Архитектура во посета на Катланово

Студентите на Факултетот за Архитектура и Дизајн при УАКС, беа во посета на локација во Катланово на која што ќе работат студенти од трета, четврта и петта година по предметите Архитектонско проектирање 5 (Хотели), Студио проектирање 1 и Архитектонско проектирање 3 (Спорт). Сите тие ќе работат на различни проекти како дел од проектна задача која е насочена кон поврзување на различните објекти и формирање на комплекс кој ќе понуди нови содржини во оваа област.

 

Similar Posts