Студентки од ФСЈ при УАКС беа дел од мрежата на ЦЕЕПУС

Студентките Марина Ивановска и Вања Спасовска од Факултетот за странски јазици при УАКС, добија едномесечен грант за мобилност, овозможен од Централноевропската програма за размена на универзитетски студии (ЦЕЕПУС) и учествуваа во мрежата на универзитети „Транскултурна комуникација и превод“.

Вo месец април 2017, тие посетуваа настава по предметот Литература за деца на Универзитетот од Приморска во Копер, Словенија и имаа непроценливо интеркултурно и академско искуство.

Similar Posts