|

National Insurance Group Ad Insurance Policy – Hiring IT Programmer

НАЦИОНАЛНА ГРУПАЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ – АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА објавува оглас за

вработување на ИТ програмер

Потребни квалификации

– Завршено високо образование или апсолвенти од Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство
– Длабокo познавања на програмирање во Python
– Основни познавања html, php и Django
– Основно познавање на Linux
– Познавање на оперативни системи Windows и Microsoft Office
– Познавање на Angular, ASP.NET
– Способност за тимска работа,
– Комуникациски и организациски вештини,
– Професионален пристап кон обврските,
– Поседување на возачка дозвола B категорија,
– Познавање на англиски јазик.

Работно време
– 08:00 до 16:00 часот од понеделник до петок или 40 работни часа неделно,

Локација
– Дирекција -Скопје

Лични примања
– почетна плата 36.000 ден.

Останати информации
Рок во кој ќе биде извршен изборот на кандидатот е 30 дена по завршувањето на огласот.
Заинтерисираните кандидати кои ги исполнуваат условите да достават кратка биографија (CV),
мотивационо писмо и копија од уверение за завршено образование на следната емаил
адреса info@ospol.mk во период од 21.10.2023 до 31.10.2023.

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат условите од огласот.

Similar Posts