Конкурс за трет уписен рок – запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот Американ Колеџ Скопје во учебната 2016/2017 година

Почитувани,
На линкот можете да пристапите до Конкурсот за трет уписен рок за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитет Американ Колеџ Скопје во учебната 2016/2017 година.

Со почит,
Универзитет Американ Колеџ Скопје

Similar Posts