ЛОГОАРТ ЉУБЕНОВА – Оглас за практиканти (студенти по психологија)

Друштвото за логопедски услуги и советување ЛОГОАРТ ЉУБЕНОВА, Бул. Партизански Одреди 82 објект б -2 локал 5, 1000 Скопје.

Објавува оглас за практиканти – студенти по психологија
Потребни квалификации:
 Студент по психологија
 Подготвеност за работа со деца
 Способност и вештина за комуникација со деца
 Теоретски и практични знаења за развојните фази кај децата
 Вештина за стимулација на развојот кај децата
 Ведра и позитивна личност

ljubenova@yahoo.com

Similar Posts