Finance intern for UACS students at iBorn

Драги УАКС студенти,

Сите заинтересирани студенти од 3та година и апсолвенти на смеровите Финансии и Сметководство и ревизија може да аплицирате на огласот за Finance intern во iBorn: https://bit.ly/3OnAzYJ

Поздрав

Similar Posts