|

Можности за УАКС студенти, отворени нови работни позиции во PwC

Драги студенти и алумни,

Нови работни позиции во PwC.

Огласите може да ги видите на следните линкови : 
 
Дополнително и на социјалните медиуми на PWC.
Facebook – LINK
LinkedIn  LINK
Twitter –  LINK
Instagram – LINK

Similar Posts