Платен ангажман на студенти – Шпаркасе банка

Почитувани,

Ве известуваме дека Шпаркасе банка АД Скопје во претстојниот период има итна потреба од анганжман на лица поврзан со издавање на картички и картично работење.

Анганжманот ќе биде со надомест и се однесува на периодот од 15.08-15.10.2023 година со можност за продолжување до 15.11.2023 година, а ќе се реализира во градовите Скопје, Тетово, Битола и Штип.

Воедно, сите заинтересирани студенти може и директно да се пријават со (име и презиме и контакт телефон) на е-маил адреса на Банката hr@sparkasse.mk каде можат да ги добијат и сите дополнителни информации.

Со почит,

УАКС

Similar Posts