Пракса во Grant Thornton International

Почитувани УАКС студенти,

Грант Торнтон, grantthornton.mk, е дел од една од водечките организации во светот, Grant Thornton International, составена од независни фирми кои обезбедуваат широк спектар на ревизорски, даночни и советодавни услуги. Доколку имате желба да стекнете знаење од искусни професионалци и сакате да бидете дел од нивниот тим, аплицирајте за практиканска работа во секторот за Ревизија.

 

Улога во тимот:

  • Можност за 3 месечна пракса во секторот за ревизија
  • Учествување во извршување активности на проверка, ревизија и контрола
  • Уредно водење на документацијата во согласност политиките на фирмата
  • Нето Месечен надоместок од15,000 до 18,000 мкд
  • Отворени 6 позиции

Потребни квалификации и компетенции:

  • Студентод факултет за економски науки од било која студентска година
  • Одлично познавање на Microsoft Office
  • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
  • Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи информации
  • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме да ја испратите вашата кратка биографија со фотографија на Careers@mk.gt.com најдоцна до 30.05.2022 година.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Напоменуваме дека ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови.

Similar Posts