Претставници на ФКТИ учествуваа на 8-та конференција за ИКТ иновации

Претставници од Факултетот за компјутерски науки и информатичка технологија при УАКС присуствуваа на 8-та конференција за ИКТ иновации, која се одржа во периодот од 5-7 септември, 2016 година во Охрид, Македонија.
Трета година по ред членовите на ФКТИ при УАКС присуствуваа на оваа меѓународна конференција. На 5 септември 2016 година, деканот на Факултетот за компјутерски науки и информатичка технологија, доц. Д-р Адријан Божиновски,го презентираше својот труд со наслов “Претпријатие за обработка на мотор – Рапид “. Документот е напишан во соработка со дипломираниот студент на ФКТИ Розалија Крстаноска-Зулумовска и пррофесорите на ФКТИ: доц. Д-р Вено Пачовски и м-р Ивана Стојановска.
На 7 септември, 2016 година, доц. д-р Вено Пачовски, го презентираше својот труд со наслов “Сегашното ниво на имплементација на е-здравствени услуги во Република Македонија”, напишана во соработка со дипломираниот студент на ФКТИ Ристана Митровска, како и со Доц. Д-р Адријан Божиновски и д-р Билјана Стојчевска. Презентација иницира инспиративна дискусија.

Similar Posts