Стипендии за магистерски студии на УАКС

Цементарница УСЈЕ АД Скопје e oпштествено одговорна компанија, која меѓу другото, придонесува кон развој на човечкиот капитал и потенцијал во Република Македонија.

За таа цел, Цементарница УСЈЕ АД Скопје во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) за академската 2017/2018 година доделува целосни стипендии за постдипломски студии на Факултетот за деловна економија и организациони науки.

Конкурсот за стипендиите можете да го најдете на следниот линк: УСЈЕ – УАКС конкурс за магистерски студии 2017-18 

Апликацијата е достапна на следниот линк.

Ви посакуваме успех во аплицирањето и се надеваме дека ќе имаме можност да Ве добредојдеме во нашата група на постдипломски студии на УАКС.

Similar Posts