Студенти од УАКС во посета на Археолошкиот музеј

Студенти од Факултетот за политички науки и од психологија при УАКС, кои го слушаат предметот Модерна Европа кај проф. д-р Иван Додовски, го посетија Археолошкиот музеј на Македонија на 26 септември 2017 година. Посетата е дел од нивната истражувачка задача поврзана со политичките и културните наследства на Европа.

Similar Posts