Три позиции за пракса и вработување во Грант Торнтон Скопје

Драги студенти,

Можност за пракса и вработување во Грант Торнтон Скопје.

Грант Торнтон е фирма членка на Grant Thornton International Limited (GTIL), една од водечките организации во светот која обезбедува ревизорски, даночни и советодавни услуги кои им помагаат на динамичните организации да го поттикнат растот преку широк спектар на професионални услуги. Со нашите идеи, стандарди и посветеност создаваме квалитет и вредности за нас и нашите клиенти.

Доколку сакате да бидете дел од нашиот тим ви нудиме:

 • Пријателска и динамична работна средина, во која можете да ги развивате своите вештини и компетенции
 • Нудиме одлични можности со конкурентен пакет за наградување и постојан развој на кариерата за амбициозните кандидати кои имаат желба за напредок.
 • Обука и менторство
 • Хибриден начин на работа од канцеларија и од дома

1. Сметководител

Улога во тимот:

 • Книжење на финансиската и материјална документација
 • Учествo во пресметка на ДДВ, данок на добивка и персонален данок
 • Учествo во пресметка на плати
 • Асистира во извршување на тековните работни активности
 • Следи инструкции во рамките на тимот

Потребни квалификации и компетенции:

 • Владеење на англиски јазик, усно и писмено
 • Познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини
 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи и висока работна етика
 • Дискреција при справувањето со доверливи или сензитивни работи
 • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

 

2. Финансиски консултант

Улога во тимот:

 • Учество во Изработка на финансиски анализи, финансиски модели и сценарија
 • Учество во Discounted Cash Flow (DCF) анализи
 • Учество во Подготовка на бизнис планови и физибилити студии
 • Спроведување на пазарни и останати истражувања
 • Советување околу вредноста на капиталoт и изработка на процени
 • Учество во Изработка на длабински анализи
 • Советување околу купопродажба на компании
 • Учество во Изработка на проекти од областа на реорганизација, реструктурирање и ликвидација на компании
 • Учество во Изработка на проекти поврзани со останатите услуги на компанијата.

Потребни квалификации и компетенции:

 • Владеење на деловен англиски јазик, усно и писмено
 • Познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини
 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
 • Способност за развој и одржување на добри работни односи
 • Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или осетливи работи
 • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

 

3. Даночен консултант

Улога во тимот:

 • Учество во изготвување на даночни мислења, анализи и студии
 • Учество во проверка и контрола на ДДВ, данок на добивка, задржан данок, персонален данок
 • Учество во изготвување на студии за трансферни цени
 • Учество во изготвување на даночни длабински анализи
 • Советување околу даночните планирање, влијанија и последици
 • Следење, истражување, анализа и толкување на даночните закони

Потребни квалификации и компетенции:

 • Владеење на англиски јазик, усно и писмено
 • Познавање на Microsoft Office и компјутерски вештини
 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
 • Способност за развој и одржување на добри работни односи
 • Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или осетливи работи
 • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

 

Вашиот професионален и личен успех е наша заложба, затоа аплицирајте со испраќање на ваша кратка биографија на Careers@mk.gt.com најдоцна до 20.11.2022 година и станете дел од семејството на Грант Торнтон.

Напоменуваме дека ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг на избор. Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост.

 

 

 

Similar Posts