Учество на претставници од УАКС на меѓународната конференција на високо ниво за монетарна политика и управување со финансиски средства

На денешен ден, 16 февруари 2018 година, претставници од УАКС присуствуваат на меѓународната конференција на високо ниво „Нова нормала? Глобална економска експанзија, динамика на инфлацијата, финансиска стабилност и значењето за управувањето со финансиски средства во меѓународни рамки“. Конференцијата е во организација на Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Комитетот за возобновување на Бретон Вудс (The Reinventing Bretton Woods Committee – RBWC) од Париз, Франција.

Од УАКС присуствуваа следните претставници: доц. д-р Венера Крлиу-Ханџиски, проректор за настава, вон. проф. д-р Марјан Петрески, проректор за научно-истражувачка работа и проф. д-р Никица Мојсоска-Блажевски, наставник на Факултетот за деловна економија и организациони науки.

Фокусот на учесниците е насочен кон најновите трендови и предизвици во врска со монетарната политика, финансиската стабилност и управувањето со финансиските средства во целина.

Целта на Конференцијата е да се оценат тековната состојба и идните изгледи на глобалната економија, и во тој контекст, да се открие со кои предизвици се соочуваат централните банки при остварувањето на нивните цели за одржување на ценовната и на финансиската стабилност.

На конференцијата учествуваат претставници од централните банки, меѓународните финансиски институции, глобалните банки и домашните финансиски и инвестициски институции.

Similar Posts