UACS Orientation Day of Academic Year 2016/2017

Dear UACS freshmen,

We invite you to the UACS Orientation of Academic year 2016/2017, which will be held on September 24, 2016 (Saturday) at 10:00 h at UACS cafeteria (ground floor).

For more information regarding the event, please click on the following link

********************************************************************************************************************

Ден за насочување за академска 2016/2017 година

Почитувани новозапишани студенти на УАКС,

Ве покануваме на Денот за насочување за академската 2016/2017 година, кој што ќе се одржи на 24 септември 2016 година (сабота), со почеток во 10:00 часот во кафетеријата на УАКС (приземје).

За повеќе информации за настанот, посетете го следниот линк

 

 

 

 

 

 

Similar Posts