|

Оглас за вработување во Народна банка на Република Северна Македонија

 

Народната банка на Република Северна Македонија, денеска (30 јуни 2023 година-петок), во дневните весници „Коха“ и „Слободен печат“, објави оглас за вработување на 4 извршители на определено време во траење од 1 година, и тоа:

 

  • 1 извршител на работното место „помлад организатор“ во Отсекот за подготовка и спроведување на постапките за јавни набавки во Дирекцијата за јавни набавки;
  • 1 извршител на работното место „помлад специјалист за односи со јавност почетен II степен“ во Отсекот за комуникации во Кабинетот на гувернерот и
  • 2 извршители на работното место „помлад статистичар почетен II степен“ во Отсекот за изготвување и објавување екстерни статистики во Дирекцијата за статистика.

 

Рокот за пријавување на кандидати ќе трае заклучно со 11 јули 2023 година.

 

Full Call

Similar Posts