Оглас за пракса во Европската асоцијација за локална демократија АЛДА Скопје

АЛДА Скопје е подружница на Европската асоцијација за локална демократија – АЛДА, посветена на промовирањето на добро владеење и граѓанско учество на локално ниво. АЛДА особено се фокусира на активности кои ја потикнуваат соработката помеѓу локалните власти и граѓанските организации во Европската унија и пошироко.

АЛДА Скопје е регионалната канцеларија на АЛДА, одговорна за членовите од Западен Балкан и  ги спроведува проектите на АЛДА во Северна Македонија и регионот.

Потребни квалификации

Студенти на општествени науки, меѓународни односи, политички науки и јазици

Потребни вештини  

 • познавање на англиски јазик (усмено и писмено), познавање на француски јазик се смета за предност
 • познавање на Microsoft Word, Excel
 • комуникациски вештини
 • Способност за тимска работа и работа во интеркултурна средина

Основни одговорности

 • Поддршка во административното и финансисиско работење на канцеларијата
 • Превод на документи
 • Учество во организација на настани и состаноци
 • Учество и поддршка на изработка на проекти.
 • Поддршка при комуникација, изработка на написи и содржина за социјалните мрежи
 • Изработка на кратки извештаи од настани и состаноци

Зошто да ја одберете АЛДА Скопје?

 • Диналична мегународна средина со можност за личен и професионален развоj
 • Можност за усовршување и стекнување на нови вештини
 • Личен и професионален развој под менторство на искусни ментори

Времетрање на праксата

Од 1 до 3 месеци

Доколку сте заинтересирани, испратете ја вашата кратка биографија на aldaskopje@aldaintranet.org.

 

Similar Posts