Распоред за подготвителна настава за државна матура (04.06-08.06)

Распоред за подготвителна настава за државна матура (04.06-08.06)

Предмет Ден Термин
Македонски јазик 04.06.2018 година (понеделник)

05.06.2018 година (вторник)

07.06.2018 година (четврток)

08.06.2018 година (петок)

18:30-20:00 часот

16:30-18:00 часот

18:30-20:00 часот

18:30-20:00 часот

Математика

04.06.2018 година (понеделник)

05.06.2018 (вторник)

    06.06.2018 година (среда)

07.06.2018 година (четврток)

        16:30-18:00 часот
18:00-19:30 часот 
        16:30-18:00 часот
        16:30-18:00 часот

Similar Posts