Распоред за поправна испитна сесија

Почитувани,

Распоредите за поправната сесија за секој факултет можете да ја најдете подолу:

ФДЕИОН (поправна сесија пролет 2018)

SBEM (make-up spring 2018)

ФАД (поправна сесија пролет 2018)

SPS (make- up spring 2018)

SCSIT (make-up spring 2018)

ФПРН (поправна сесија 2018) (3)

Similar Posts