Студенти на Факултетот за политички науки во посета на МНР

На 29 октормври 2018 година, студентите од Факутлетот за политички науки што го слушаат предметот „Теорија и историја на дипломатски односи“ кај д-р Живко Груевски, остварија посета во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, при што имаа можност да се запознаат со работата на ова министерство и да разговараат со раководители на сектори, како и на Дипломатската академија при МНР.

Similar Posts