Оглас за вработување во Народна банка на Република Северна Македонија

Почитувани студенти,

Во прилог ви го доставуваме линкот од Огласот за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија на неопределено време, и ве замолуваме да го споделите на вашите огласни мрежи.

https://www.nbrm.mk/vrabotuvanje-vo-narodnata-banka-1.nspx

Огласот е објавен и во дневните весници „Коха“ и „Слободен печат“, во нивните изданија од  (петок 10 декември 2021 година).

Огласот е за вработување на 6 извршители на неопределено време и тоа:

– 5 извршители на работно место „програмер“ и

– 1 извршител на работно место „помлад организатор“.

Со почит,

Дирекција за управување со човечките ресурси

Similar Posts