Проф. Марјан Петрески стана Стипендист за академска настава на CERGE-EI

Нашиот професор Марјан Петрески стана Стипендист за академска настава на CERGE-EI во Чешка. Стипендијата ( https://www.cerge-ei.cz/teaching-fellows) подразбира екипирање со наставни вештини во областа на економијата за пренесување најсовремени знаења врз студентите. Проф. Петрески се здоби со стипендија конкретно за неговите предавања по Вовед во финансии и Вовед во статистика, кои ги предава во втората година на студии на Факултетот за деловна економија и организациони науки при УАКС.

CERGE-EI е познат постдипломски и истражувачки центар за економија во Централна Европа, кој инвестира во дипломци кои се стекнале со магистерски и/или докторски степени во Западна Европа или САД и кои потоа се вратиле во нивните матични земји.

Similar Posts