|

UACS Alumni Newsletter – Jubilee Edition

Dear UACS Alumni,

We are happy to continue with the quarterly UACS Alumni newsletters. This time, we invite you to read the October – December 2020 Jubilee Edition, dedicated to our latest alumni students news and updates, as well as the UACS achievements, celebrations and promotions. Please contact us for any idea, project or collaboration you might have or any other way in which we can be of assistance.
***********************************************************************************************************
Драги УАКС алумни,
Со задоволство продолжуваме со е-билтените за УАКС Алумни активностите. Овојпат, Ве покануваме да го прочитате Јубилејното издание за октомври-декември 2020 г., посветено на вестите и новостите на нашите алумнисти, како и постигнувањата, прославите и промоциите на УАКС. За какви било идеи, проекти или соработка, или каков било друг начин на кој може да Ви помогнеме, слободно контактирајте не.

Similar Posts